Важни данни... представяне

Пощенски адрес:
Nails2000 Bulgaria
Радостина Стоянова
сертифициран треньор
ул.Никола Михайловски 4


Tel. 052 92 77 99
GSM. 0878 722 369
E-Mail: stoyanova@nails2000.net
Internet*: www.nails2000.bg

Отговорности: Въпреки внимателния контрол ние не поемаме отговорност за съдържанието на външните връзки. За съдържанието на тези страници са отговорни техните оператори.

Правна информация:
Отговорност за съдържанието, според 10, 3 MDStV: Радостина Стоянова (адрес по-горе)

Съдържанието на този сайт е защитено юридически. Без писмено разрешение от компанията Nails2000 съдържанието на тази страница не може да бъде възпроизвеждано в каквато и да е форма или по електронен път, да бъдат копирани или разширението, освен ако изрично е посочено друго.

© Copyright Нейлз 2000 Германия.

Nails2000... винаги една по-добра идея!