Сертифицирани по ISO 9001-2008

Ние сме една от малкото компании за производство на козметика за нокти, която има успешно внедрена система за управление на качеството. Тази система е одобрена от DEKRA и се преразглежда всяка година след извършване на одит от експерти.

Какво означава това за Вас като клиент?

Постоянно качество на нашите продукти и обучение. Всички процеси по производството на нашата продукция, курсовете и подготовка на специалисти са многократно проверени и оптимизирани. Поради изискванията на нашата система, ние сме винаги в състояние да ви предоставим продукти и обучение на най-високо ниво.

Не се задоволявайте с по-малко!