За активиране на нашия интернет магазин имаме нужда от Вашата интернет страница (www. ..) или копие на вашата търговска регистрация или сертификат, който можете да ни изпратите като приложение. Можете да ни изпратите данните и по електронна поща на адрес stoyanova@nails2000.net.

Nails2000... винаги една по-добра идея!